בניית גוף

האם האריתיק רושאן יכול היה להיות שרירן?