תכונות

זה באדאס מהרג'ה הוביל אורח חיים שאפילו דן בילזריאן יקנא בו