ירידה במשקל

האם אורז לבן משמין? הנה סוף מדעי למיתוס אובדן שומן טיפשי