תכונות

הסדרי גירושין יקרים להחריד הללו מוכיחים שלא כל הנישואים נעשים בגן עדן